Hành động hướng tới một môi trường xây dựng bền vững

Ấn phẩm

Ấn phẩm VGBC
Ấn phẩm Ngày Dung Lượng Lượt Tải Mô Tả
LOTUS Building in Operation (LOTUS BIO) Pilot.pdf 23-09-2014 10181.33 kb 9308 Hiển Thị

LOTUS Buildings in Operation (BIO) is the third LOTUS rating tool developed by the VGBC. LOTUS BIO is intended to be a complementary tool for LOTUS NR an R which are specifically focused on design and construction stages. LOTUS BIO will encompass the most crucial stage of a building: its operation. This new tool development is in line with the international trend of GBCs focusing on properly monitored and optimized building operations, whether the buildings are previously certified or not. What buildings are eligible for LOTUS BIO certification? Any building type covered by LOTUS NR & R that has been in operation for more than 18 months and has over 50% occupancy (regardless of whether the building has already been certified). For more information, please send to: info@vgbc.org.vn.

LOTUS Non-Residential V2.0.pdf 29-06-2015 4003.09 kb 3460 Hiển Thị

LOTUS Non-Residential version 2.0 Technical Manual

LOTUS Non-Residential V2.0.pdf 1-07-2015 4003.09 kb 0 Hiển Thị

LOTUS Non-Residential version 2.0 Technical Manual

LOTUS Multi-family Residential Pilot - Addenda of NR V2.0.pdf 30-10-2015 1295.95 kb 1522 Hiển Thị

Addenda of NR V2.0 summarizing all the modifications from LOTUS NR V2.0 to LOTUS MFR

LOTUS Multi-family Residential Pilot - Technical Manual.pdf 30-10-2015 3225.64 kb 1389 Hiển Thị

LOTUS Multi-family Residential Pilot version Technical Manual

LOTUS AP Framework 2016.pdf 15-02-2016 518.99 kb 912 Hiển Thị

LOTUS AP Framework 2016

LOTUS Homes Pilot - Technical Manual.pdf 10-06-2016 2625.33 kb 699 Hiển Thị

Technical Manual for LOTUS Homes Pilot (released on the 06/06/2016)

LOTUS Homes Pilot - User Tool.xlsx 24-06-2016 2832.17 kb 491 Hiển Thị

LOTUS Homes Pilot - User Tool

Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam

Tầng 7, Tòa nhà Viglacera P&B, 676 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 4 3629 1107

Hòm thư điện tử : info@vgbc.org.vn

Xin cảm ơn ! Đơn yêu cầu của Quý vị đã được gửi đến VGBC.
Chúng tôi sẽ liên hệ lại với Quý vị bằng email trong vòng 2 ngày làm việc.

Tất cả các trường phải được nhập đủ

Hãy điền đúng định dạng email.