Hành động hướng tới một môi trường xây dựng bền vững

Phí thường niên

Hội viên được căn cứ trên loại hình công ty/ tổ chức của hội viên (khối doanh nghiệp, nhà nước, giáo dục- đào tạo, tổ chức phi chính phủ) và tổng doanh thu toàn cầu hàng năm và có giá trị trong thời gian 12 tháng kể từ ngày gia nhập Hội viên lần đầu tiên.

Biểu phí Hội viên thường niên:

 
 

Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam

Tầng 7, Tòa nhà Viglacera P&B, 676 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 4 3629 1107

Hòm thư điện tử : info@vgbc.org.vn

Xin cảm ơn ! Đơn yêu cầu của Quý vị đã được gửi đến VGBC.
Chúng tôi sẽ liên hệ lại với Quý vị bằng email trong vòng 2 ngày làm việc.

Tất cả các trường phải được nhập đủ

Hãy điền đúng định dạng email.