Hành động hướng tới một môi trường xây dựng bền vững

Đơn đăng ký sản phẩm

Mẫu Đăng ký sản phẩm

Để đăng ký sản phẩm & dịch vụ, vui lòng điền đầy đủ thông tin vào các mục dưới đây, hoặc tải "Mẫu Đăng ký"

Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam

Tầng 7, Tòa nhà Viglacera P&B, 676 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 4 3629 1107

Hòm thư điện tử : info@vgbc.org.vn

Xin cảm ơn ! Đơn yêu cầu của Quý vị đã được gửi đến VGBC.
Chúng tôi sẽ liên hệ lại với Quý vị bằng email trong vòng 2 ngày làm việc.

Tất cả các trường phải được nhập đủ

Hãy điền đúng định dạng email.