Hành động hướng tới một môi trường xây dựng bền vững

Chứng chỉ LOTUS

Quy trình cấp chứng chỉ LOTUS là một quy trình chứng nhận độc lập một dự án đã đạt được mức thân thiện với môi trường theo các tiêu chí của các công cụ LOTUS tương ứng. Có 3 mức xét cấp chứng chỉ LOTUS, chủ yếu dựa trên số điểm dự án đó đạt được – Chứng nhận, Bạc và Vàng. 
 
Các giai đoạn cấp chứng chỉ LOTUS NR và LOTUS R

Có hai giai đoạn xét cấp chứng chỉ:
- Chứng chỉ LOTUS Tạm thời
- Chứng chỉ LOTUS Chính thức
*Không thể cấp Chứng chỉ LOTUS chính thức cho các dự án trước đó đã đạt được chứng chỉ LOTUS tạm thời.
**Các dự án được cấp chứng chỉ LOTUS NR cần phải cung cấp đầy đủ số liệu tiêu thụ điện, nước hàng tháng của công trình theo định kỳ hàng năm, trong thời gian 3 năm chứng chỉ có hiệu lực.
 
Các giai đoạn cấp Chứng chỉ LOTUS BIO

Có 2 giai đoạn xét cấp chứng chỉ:
- Chứng chỉ LOTUS BIO Tạm thời (không bắt buộc)
- Chứng chỉ LOTUS BIO Chính thức
 


Quá trình cấp chứng chỉ LOTUS NR và LOTUS
LOTUS_Timeline_Dec_12_EN
Phí Đăng ký dự án, Đánh giá và cấp Chứng chỉ LOTUS 
Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam

Tầng 7, Tòa nhà Viglacera P&B, 676 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 4 3629 1107

Hòm thư điện tử : info@vgbc.org.vn

Xin cảm ơn ! Đơn yêu cầu của Quý vị đã được gửi đến VGBC.
Chúng tôi sẽ liên hệ lại với Quý vị bằng email trong vòng 2 ngày làm việc.

Tất cả các trường phải được nhập đủ

Hãy điền đúng định dạng email.