Hành động hướng tới một môi trường xây dựng bền vững

Ban Giám đốc VGBC

Ban Giám đốc và Ban Cố vấn của VGBC gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế đại diện cho tất cả các bên liên quan trong ngành xây dựng như các cơ quan chính phủ, khối học thuật, viện nghiên cứu, các tổ chức hỗ trợ phát triển và khu vực tư nhân.

Thành viên Sáng lập:
- Ông Tom Miller, Green Cities Fund, INC – Miller & Ngo
- Ông Lê Cường, ARB Palisades
- Ông Jalel Sager, Nguyên Giám đốc Điều hành của VGBC

Chủ tịch Danh dự:
- Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Phó Chủ tịch Danh dự:
- Ông Nguyễn Hữu Dũng, Viện Môi trường Đô thị và Công nghiệp Việt Nam

Ban Điều hành:

Chủ tịch:
- Bà Melissa Susan Merryweather, Trưởng đại diện Green Cities Fund, INC tại Việt Nam

Phó Chủ tịch:
- Bà Vương Thị Ngọc Thái, BCI Asia - Việt Nam

Thủ quỹ:
- Ông Đỗ Mạnh Dũng, Schneider Electric Việt Nam

Thư ký:
- Ông Hoàng Mạnh Nguyên, Viện Kiến trúc Nhiệt đới - Đại học Kiến trúc Hà Nội

Các thành viên:
- Ông Đặng Thành Long, Giám đốc Điều hành của VGBC
- Ông Yannick Millet, Nguyên Giám đốc Điều hành của VGBC
- Ông Richard Leech, CBRE Việt Nam
- Ông Nguyễn Việt Anh, Đại học Xây dựng Quốc gia
- Bà Phan Thu Hằng, Saint-Gobain Việt Nam
- Ông Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch Công ty NVD
- Ông Dương Thiện, Transform Architecture
- Bà Lê Thị Bích Thuận, Tổng hội Xây dựng Việt Nam
- Bà Ngụy Thị Khanh, Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh
- Ông Lê Cường, ARB Palisades
- Ông Nguyễn Công Minh Bảo, Holcim Việt Nam
- Ông Vũ Linh Quang, ARDOR Architects
 

Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam

Tầng 7, Tòa nhà Viglacera P&B, 676 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 4 3629 1107

Hòm thư điện tử : info@vgbc.org.vn

Xin cảm ơn ! Đơn yêu cầu của Quý vị đã được gửi đến VGBC.
Chúng tôi sẽ liên hệ lại với Quý vị bằng email trong vòng 2 ngày làm việc.

Tất cả các trường phải được nhập đủ

Hãy điền đúng định dạng email.