Hành động hướng tới một môi trường xây dựng bền vững

One Day Energy Modeling Workshop

Integrated Environmental Solutions Limited (IES-VE), a world leading provider of integrated performance analysis software, a Silver sponsor at VGBC's upcoming conference on Integrated Design this September, is organizing one day training on Energy Modeling and making a special offer to all VGBC members and interested participants.

What will the workshop cover? 

Special Fee: 
GBP 34 (1,000,000 VND) (usual fee: GBP 100)
Participants can either pay 1,000,000 VND in cash on training day or GBP 34 online through this LINK
For registration, please contact: Ketki.phanse@iesve.com

---
IES has created a Sustainable Design package especially for Vietnam which will allow users to build models and carry out indepth analysis for solar, lighting, HVAC and carbon and achieve credits for LOTUS or LEED Certification. It offers Green Vietnam Suite with 50% saving. 
Usual Price: GBP 4,000 | Special Offer Price: GBP 2,000
Offer Valid Until 31st May 2017
Please click HERE for detail information 

Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam

Tầng 7, Tòa nhà Viglacera P&B, 676 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội.

Điện thoại: (+84) 4 3629 1107

Hòm thư điện tử : info@vgbc.org.vn

Xin cảm ơn ! Đơn yêu cầu của Quý vị đã được gửi đến VGBC.
Chúng tôi sẽ liên hệ lại với Quý vị bằng email trong vòng 2 ngày làm việc.

Tất cả các trường phải được nhập đủ

Hãy điền đúng định dạng email.